samedi 26 novembre 2011

NEDERLANDS / ολλανδικά / Néerlandais / Dutch - En néerlandais / flamand - version néerlandaise du texte de l'Appel

Oproep
Uit solidariteit ben ook ik een Griek!
Wij vragen de dubbele nationaliteit aan
Het Griekse volk wordt vernederd, dus kom op mensen: laten wij de rijken over de hele wereld zien dat wij solidair zijn. Laten wij met ons allen op symbolische wijze de Griekse nationaliteit aanvragen!
 
Uit verontwaardiging over de lafheid en het gebrek aan visie van de westerse regeringen – de onze inbegrepen (1) – en geconfronteerd met de dictatuur van de financiële markten,
En uit walging over de manier waarop momenteel het Griekse volk vernederd wordt; een volk dat op schandelijke wijze beschuldigd wordt van onmatigheid en bedrog ; een volk dat collectief schuldig wordt bevonden zonder zich te kunnen verdedigen (2), een volk dat veroordeeld wordt tot eindeloze besparingsmaatregelen en tot berouwvolle wroeging in bewoordingen die ons herinneren aan 1940 en aan de taal die maarschalk Pétain uitsloeg over de morele orde, “inspanning” en “levensvreugde,”
Wij zijn duidelijk niet vergeten dat diegenen die vandaag Griekenland opofferen aan financiële speculatie, en die net doen of ze hopen dat het « economisch fascisme » genoegen zal nemen met dat kleine land, en hen zelf zal sparen…
…dezelfden zijn die in München, in 1938, Tsjecho-Slowakije opofferden aan Adolf Hitler, hopend dat hij zich tevreden zou stellen met het cadeau van deze nieuwe prooi. Het republikeinse Spanje was toen al door hen in de steek gelaten (3).
Wij aanvaarden niet langer dat de nieuwe rijken (de triomferende 1 % van de geglobaliseerde wereld) niets willen weten van de werkelijke morele schuld waarvoor de Menselijkheid bij de Griekse natie in het krijt staat (4). Griekenland heeft immers het eerste zaad van een rechtstreekse democratie aan Europa geschonken (5) ; een democratie die nu net gebaseerd was op de afschaffing van schulden en op de emancipatie van burgers die door schuldenlast slaven waren geworden, en dit 2500 jaar geleden (6),
Wegens al deze redenen zijn wij allen Grieken en Grieksen. Bij gevolg geven wij vandaag door een duidelijk signaal te kennen dat het tijdstip is aangebroken om geen minuut langer door onze passiviteit samen te werken aan het onder financiëel voogdij zetten van Griekenland (7) . Wij willen ons dus solidair tonen met Griekenland en, toch tenminste op symbolische wijze, het lot van haar volk delen.
Daarom vragen wij vandaag de dubbele Griekse nationaliteit aan, door een formele aanvraag te doen bij de Griekse ambassade in ons land, en wij maken deze procedure openbaar met een eerste lijst van ondertekenaars, op 24 november 2011, verjaardag van een belangrijk wapenfeit van het Griekse verzet, uitgevoerd bij het Viaduct van de Gorgopotamos in de nacht van 24 op 25 november 1942 (8).
« Oproep van Nantes voor Griekenland », 11/11/11.
 
« Uwe Excellentie, uit solidariteit met uw land, vraagt ondergetekende, …............... persoonlijk om gerekend te mogen worden bij de Grieken en Grieksen, omdat hij/zij zich in zijn/haar hart Grieks voelt, om van de rechten en de plichten van de dubbele nationaliteit te kunnen genieten en om dit internationalistische staatsburgerschap te mogen uitoefenen met het doel om een universele,vrijheidsgezinde en egalitaire democratie op te zetten, en dit 25 eeuwen na het tijdperk van Solon, Kleisthenes en Perikles.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord en in broederschap met uw volk.»
Ik geef mijn naam, mijn stad en het land waarin ik woon ; mijn beroep of elke andere relevante persoonlijke informatie (blogger, musicus, vader, student, hellenist, leeftijd, enz.) :
NAAM, Voornaam …............................... Stad ….................... Land.............
Beroep of informatie …..........................................................................................
Waar stuur ik het naartoe? Voor Nederland, schrijf per post naar ambassade van Griekenland, Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
(Telefoon : 070.3638700., Fax:070.3563040, Email: gremb.hag@mfa.gr ).
Voor België: ambassade van Griekenland, Karmelietenstraat 10, 1000 Brussel
(Telefoon: 02.5455500, Fax: 02.5455585, Email: ambagr@skynet.be)
Pers- en communicatiedienst van de Helleense Republiek: Wetstraat 272, 1040 Brussel
(Telefoon: 02.2350370, Fax: 02.2306651, Email: greekpressoffice@gpo.be)
 
Ik kopieer en plak deze tekst of ik schrijf een gepersonaliseerde brief naar de ambassade, en ik kan deze onmiddellijk sturen naar de volgende lijst met adressen-mail (kopieer/plak deze lijn) :
gremb.hag@mfa.gr , ambagr@skynet.be, greekpressoffice@gpo.be, grpresse@magic.fr, jesuisgrec@numericable.fr
(Het eerste adres is dat van de Griekse ambassade in Den Haag/Brussel, het volgende is dat van het Pers- en Communicatiebureau in Brussel dat eventueel op de hoogte moet gebracht worden van uw procedure, het vierde is dat van het Griekse Bureau bij de Europese Raad in Straatsburg, het laatste, Jesuisgrec@numericable.fr, is het verbindingsadres van dit initiatief, ter informatie en coördinatie).
Ik kan eveneens een persoonlijk commentaar posten op het hiertoe voorziene blog : http://jesuisgrec.blogspot.com/
Zie verso >>>
Deze persoonlijke en collectieve procedure ter aanvraag van de Griekse nationaliteit behoort enkel en alleen toe aan allen die tot deze stap zijn over gegaan en wordt door geen enkele partij of instelling geleid. Dit is een initiatief van de culturele associatie N.e.u.f. « Nantes est une Fête ! », nota 9)
 
Notities bij de tekst van de Oproep :
 
Nota 1 : Nooit zullen wij de paternalistische minachting vergeten die door Duitsland en Frankrijk aan de dag wordt gelegd ten opzichte van Griekenland; een arrogante en kwetsende houding, des te schandaliger omdat juist deze twee landen de grootste leveranciers zijn van rampzalig dure wapens aan Griekenland. .
Wij schamen ons voor het koppel Merkel en Sarkozy, die een al gevloerd Griekenland met opgeheven vinger de les lezen en het land met geweld een therapie opdringen die al net zo dwingend als absurd is als genezing door middel van aderlating ten tijde van Molière; een genezing waarover zij hardop dromen dat zij die vervolgens toe kunnen passen op hun eigen bevolking. .
Wij weigeren te accepteren dat, voor het eerst in de Geschiedenis van de Menselijkheid, een natie haar politieke soevereiniteit riskeert te verliezen, simpelweg door een dictaat van de financiële markten die de investeringen beschermen van ‘s werelds 1% bevoorrechten die openbare Staatsobligaties hebben kunnen kopen.
Wij laten het Griekse volk niet besmeuren in plaats van hen die de verantwoordelijkheid dragen, namelijk een stel internationale profiteurs en sjacheraars met hun handlangers.
 
Nota 2 : Zich zelfs niet te mogen uitdrukken in een referendum.
 
Nota 3 : Churchill heeft na München deze beroemde zin geuit : « Tussen oorlog en eerverlies heeft u eerverlies gekozen ; nu zult u oorlog krijgen. » Maar wat minder wordt geweten is wat Ghandi vanuit Indië toen verklaarde: « Europa heeft haar ziel verkocht om nog acht dagen langer op aarde te bestaan. De vrede die Europa in München gewonnen heeft is de triomf van het geweld, en is tevens haar nederlaag ».
Wij hebben niet vergeten dat generaal Faucher, hoofd van de Franse legatie in Praag, zo walgde van het akkoord van München, dat hij de Franse regering zijn ontslag aanbood in een poging de eer van zijn land te redden, en dat hij de Tsjechische nationaliteit aanvroeg. Generaal Louis-Eugène Faucher (1874-1964) had toen al twintig jaar doorgebracht tussen het Tsjechische volk. Eenmaal terug in Frankrijk onder de Nazi bezetting, werd hij verzetsstrijder. Hij werd gevangen genomen en gedeporteerd naar Duitsland. Hij overleefde zijn gevangenschap en keerde terug naar Frankrijk in 1945.
 
Nota 4 : Omdat Griekenland aan de wereld de mythe heeft geschonken van Antigone, de glorierijke opstand van het geweten tegenover de willekeur en de tirannie ;
 
Nota 5 : Omdat Europa van Griekenland het eerste zaad kreeg van een rechtstreekse democratie (dus niet doorgespeeld naar een klasse beroepsverkozenen, maar rechtstreeks uitgevoerd in een vergadering en door loting),

Nota 6 : Onder de heerschappij van Solon, in 594 voor onze jaartelling, zette de Atheense democratie – die alsnog tere en onvolmaakte kiem - haar eerste stappen. En wat was nu toevallig de eerste daad ter inwijding van deze prille democratie? Het kwijtschelden van schulden en het teruggeven van de vrijheid aan burgers die door persoonlijke schuldenlast in de slavernij terecht waren gekomen. Maar wie herinnert zich dat nog ?
Ook vergeten wij niet het aanzienlijke en heldhaftige Griekse Verzet, toen de Grieken in hoge mate hebben bijgedragen aan de Europese bevrijding van het nazisme.
Nota 7 : Deze voogdij zou een flagrante staatsgreep kunnen betekenen tegen de Europese democratie alsook de geprogrammeerde verstikking van de Griekse burgerlijke gemeenschap met haar materiële en morele vernedering die vanzelfsprekend, door een domino-effect, de andere landen, waaronder het onze, zou kunnen meeslepen met het risico van een pre-fascistische crisis.
Nota 8 : In de nacht van 24 op 25 november 1942 vormde de vernietiging van het treinviaduct van Gorgopotamos, op de strategische weg tussen Thessaloniki en Athene, een brede gezamenlijke actie van twee belangrijke bewegingen van het Griekse verzet, het communistische EAM-ELAS en het niet-communistische EDES-EOEA, met de hulp van Britse tussenpersonen.
Nota 9 : De N.e.u.f vereniging organiseert in Nantes (Loire & Bretagne, Frankrijk) het Feest van de Talen en wandelingen doorheen de stad om de herinnering aan het antifascistische Verzet levend te houden. Deze vereniging heeft in1995 de automatische doorzichtigheid geëist van openbare boekhoudingen op Internet, en is in 1997 begonnen met het « Réveillon du 1er mai » voor de Beurs van Parijs, eerste openbare demonstratie van de westerse wereld rond de Tobin belasting op financiële speculatie en tegen de fiscale paradijzen. N.e.u.f. heeft ook het initiatief genomen tot «de Oproep van de verzetsstrijders aan jonge generaties van 8 maart 2004 » (met ATTAC), en de Verklaring genaamd “Dιcapol, Tien nieuwe wetten voor de komende eeuw”.
http://lucky.blog.lemonde.fr/2006/11/13/video-et-texte-de-lappel-des-resistants-traductions/
http://cf.groups.yahoo.com/group/LeMonde-etLaResistance/message/2
http://lucky.blog.lemonde.fr/2005/09/18/2005_09_decapol_dekapol/
Technische bijzonderheden :
Er bevindt zich een Grieks consulaat in Den Haag en in Brussel, alsook enkele honoraire consulaten in verschillende steden.
In gespecialiseerde winkels kost een Griekse vlag van 1 m x 1m5 met stok ongeveer 30 euro's, een klein tafelvlaggetje kost ongeveer 3 euro's.
De foto op de achterzijde toont de beroemde Helleense vlag wapperend op de Acropolis in Athene, een groots gedenkteken aan het antinazistische Verzet
A.U.B. :
Wij zoeken vrijwilligers om de volledige tekst van deze boodschap te vertalen in andere talen dan Grieks, Frans, Engels en Nederlands. Bij voorbaat dank.
contact : jesuisgrec@numericable.fr
http://jesuisgrec.blogspot.com/
 

jeudi 24 novembre 2011

ENGLISH / Αγγλικά / Anglais / I, too, am Greek !
Solidarity with the Greek people !

I, too, am Greek !
We demand double nationality !

Enfuriated by the cowardice and lack of imagination of the Western
governments—including our own (1)—towards the dictatorship of the
financial markets;

And disgusted by the current humiliations being imposed on the Greek
people, shamefully accused of excess and dishonesty, pronounced guilty
without being allowed a defence (2), condemned to endless austerity
and penitant contrition, in a language that evokes 1940 and Pétain
with its "moral order," "effort" and "spirit of joy;"

And certainly not forgetting those who now sacrifice Greece to the
financial speculators, pretend that "economic fascism" will content
itself with the little countries, sparing themselves...

... those same people who abandoned Czechoslovakia to Adolf Hitler in
Munich in 1938, hoping that he would be satisfied with this new prey,
following the cowardice shown to the Spanish republicans (3);

We will no longer support these nouveaux riches (the triumphant 1% of
the globalised world), who ignore the moral debt that humanity owes to
the Greek nation (4), which sowed the first seeds of direct democracy
(5), based precisely on the abolition of debts and the emancipation of
citizens reduced to slavery by their indebtedness 2500 years ago (6).

For all these reasons, we are all Greeks. We want to send a clear
signal right now that we will no longer collaborate a minute longer in
passivity towards the financial regime imposed on Greece (7). We wish
to express our solidarity with Greece, and to share, at least
symbolically, the fate of its people.

We therefore ask for dual Greek nationality, by making a formal
request to the Greek ambassador in our country. We will launch this
campaign with a list of primary signatories on the 24 November 2011, a
date that is also the anniversary of a significant action by the Greek
resistance at the Gorgopotamos Viaduct on the night of the 24/25
November 1942 (8).

"Declaration of Nantes for Greece," 11/11/11.

"Your excellency, in solidarity with your country, I, the undersigned.............. request personally to be counted at heart a Greek, to enjoy the rights and duties of dual nationality, and to express this international citizenship with a view to the establishment of universal democracy in liberty and equality, twenty-five centuries after the time of Solon, Clisthene, and Pericles. Thanks in advance for your response, and in fraternity with your people. "

My name, town and country of residence follow, along with my profession and other relevant personal information (blogger, musician, father, student, Hellenist, age, etc.): FAMILY NAME, First name............ Town........... Country of residence....... Profession and other personal information................. Where to send it ? In France, send a letter to l'Ambassade de Grèce, République hellénique, 17 rue Auguste-Vacquerie, 75116 Paris (Telephone : 01 47 23 72 28, Fax : 01 47 23 73 85 ).
Copy and paste this text, or write a personalised letter to the embassy. When you have done so, send a copy to the following list of
email addresses (copy/paste the entire line):

mfapar@wanadoo.fr, grinfoamb.paris@wanadoo.fr, info@amb-grece.fr, grpresse@magic.fr, jesuisgrec@numericable.fr,


(The first address is that of the Greek embassy in Paris, the next two
are those of its press office and communications office which must be
informed of your application, the fourth is the Greek office at the
Council of Europe in Strasbourg, and the latter is the liaison address
for this initiative for information and coordination).

You can also post a personal comment on the dedicated blog:
http//:www.jesuisgrec.blogspot.fr

This personal and collective response of a request for Greek
nationality belongs only to those who undertake it, and is not
directed by any party or institution. It has been proposed by the
N.e.u.f. cultural association ("Nantes Est Une Fête! ", note 9)

Notes on the call for solidarity:

Note 1: We will never forget the paternalistic disdain displayed
towards Greece by the leaders of Germany and France, an arrogant and
vexatious attitude, made all the more scandalous by the fact that it
is these two countries whose major arms deals with Greece have ruined
the country.

We are shamed by the Merkel-Sarkozy couple, who lecture at Greece when
it is down, forcing upon them a treatment that is as highhanded and
inept as that of the bloodletting physicians of old, medicine which
they next plan to administer to their own people.

We cannot accept that, for the first time in the history of mankind, a
country will lose its political sovereignty at the diktat of financial
markets, merely to defend the investments of the privileged 1% of the
world, who have bought themselves government bonds.

We will not allow these slanders towards the Greek people to pass,
while the responsibilities of the profitmongers and international
traffickers and their accomplices remain ignored.

Note 2: Nor even to express themselves in a referendum.

Note 3: Churchill's well known comment after Munich: "You were given
the choice between war and dishonour. You chose dishonour and you will have war." Gandhi's comment from India is less well known: "Europe has sold her soul for the sake of seven-days’ earthly existence. The peace Europe gained at Munich is a triumph of violence; it is also its
defeat."

We do not forget General Faucher, the French mission chief in Prague,
who, sickened by the Munich agreement, submitted an honourable
resignation to the French government, and then requested Czech
citizenship. General Louis-Eugène Faucher (1874-1964) had lived for
twenty years among the Czech people. On his return to France, he
joined the resistance against the Nazi occupation, was arrested and
deported to Germany, and survived to return home in 1945.

Note 4: Because Greece has given the world the inspiring myth of
Antigone, the unconquerable defiance of conscience in the face of
arbitrary tyranny;

Note 5: Because Greece gave Europe the first seeds of direct democracy
(not delegated to a class of professionals, but exercised directly by
an assembly and by drawing lots),

Note 6: And because the first act of the newborn Athenian democracy,
though but a fragile and imperfect shoot, under the rule of Solon in
594 BCE, was precisely the abolition of debts and the general
emancipation of citizens reduced to slavery by personal indebtedness.
But who remembers that?

We do not forget the eminent and heroic Greek resistance, which
strongly participated in the liberation of Europe from Nazism.

Note 7: The controls imposed on Greece are a blatant coup d'etat
against European democracy, a deliberate suffocation of its civil
society, a material and moral humiliation of its people, which will
inevitably spread in a domino effect to neighbouring countries,
including our own, with a risk of pre-fascist crisis.

Note 8: On the night of the 24/25 November 1942, the destruction of
the strategic Gorgopotamos railway viaduct between Thessaloniki and
Athens was an important joint action between two major elements of the
Greek resistance: the communist EAM-ELAS and the non-communist
EDES-EOEA, with the support of British special forces.

Note 9: The N.e.u.f association organises the Fête des langues
(Festival of languages) and walking tours commemorating the resistance against fascism in Nantes (Pays de la Loire/Brittany, France). This association was instrumental in achieving the transparent publication of public finances on the internet in 1995, and in 1997 launched the "Réveillon de 1er mai" (Eve of the 1st of May) outside the Paris Bourse (Stock exchange), the first demonstration in the western world for the Tobin tax on financial speculation and against tax havens.
N.e.u.f. also participated in the "Call to the youth for resistance"
of the 8 March 2004 with ATTAC, and the Décapol Declaration for Ten
new rights for the coming century.

http://lucky.blog.lemonde.fr/2006/11/13/video-et-texte-de-lappel-des-resistants-traductions/

http://cf.groups.yahoo.com/group/LeMonde-etLaResistance/message/2

http://lucky.blog.lemonde.fr/2005/09/18/2005_09_decapol_dekapol/

Technical notes:

There is a general Greek consulate in Marseille, as well as twenty or
so honorary consulates in other French towns. Consult the list here:
http://www.levoyageur.net/ambassade.php?pays=GRECE

A Greek flag measuring 1 x 1.5m with a pole, costs around 30 euros
from a specialised shop. A small table flag costs about 3 euros.

The photo overleaf shows the Greek flag flying over the Acropolis in
Athens, an important site for remembrance of the anti-nazi resistance.


SVP :
Nous cherchons des volontaires pour traduire l'intégralité de ce message en grec, anglais, et autres langues. Merci d'avance.

Tous contacts : jesuisgrec@numericable.fr

http://jesuisgrec.blogspot.com/

mardi 22 novembre 2011

Ελληνικά / Grec / Greek - Λόγω αλληλεγγύης είμαι και εγώ Ελληνας, Ελληνίδα! - Version grecque de l'Appel

(Version grecque de l'Appel : Je suis grec aussi !)

Εκκληση της Νάντης (Γαλλίας) γιά την Ελλάδα, 11/11/11
Εκκληση
Λόγω αλληλεγγύης είμαι και εγώ Ελληνας, Ελληνίδα!
Ζητάμε τη διπλή υπηκοότητα


Επειδή ο ελληνικός λαός ταπεινώνεται, ας είμαστε αλληλέγγυοι ενάντια στους πλούσιους όλου του κόσμου. Ας ζητήσουμε όλοι, συμβολικά, την ελληνική υπηκοότητα!
Αγανακτισμένοι από τη δειλία και την έλλειψη οράματος των δυτικών κυβερνήσεων - μεταξύ των οποίων και η δική μας (1) - ενάντια στη δικτατορία των χρηματαγορών,

και εξαγριωμένοι από τη ταπείνωση στην οποία υπόκειται σήμερα ο ελληνικός λαός, κατηγορούμενος αδιάντροπα γιά ασωτεία και απάτη, συλλογικά υποδεικνειούμενος ως ένοχος χωρίς να μπορέσει να αυτουπερασπισθεί (2), καταδικασμένος σε μιά ατελείωτη λιτότητα και στη μετάνεια με όρους που θυμίζουν το λόγο του στρατάρχη Πεταίν το 1940 γιά την ηθική τάξη, «τη προσπάθεια » και «το πνεύμα ηδονής»,

Εμείς μάλιστα δεν ξεχνάμε ότι αυτοί που σήμερα θυσιάζουν την Ελλάδα στο βωμό της κερδοσκοπίας, κάνοντας πως ελπίζουν ότι ο οικονομικός φασισμός θα ικανοποιηθεί με αυτή τη μικρή χώρα και ότι οι ίδιοι θα γλυτώσουν...
.... είναι αυτοί οι ίδιοι που εγκατέλειψαν τη Τσεχοσλοβακία στον Αδόλφο Χίτλερ στο Μόναχο το 1938, ελπίζοντας πως θα του αρκούσε αυτή η καινούργια λεία που του προσέφεραν, αφού είχαν πριν παρατήσει τη δημοκρατική Ισπανία (3).
Δεν αντέχουμε πιά να βλέπουμε τους νεόπλουτους (1% του πληθυσμού παγκοσμίως) να θριαμβεύουν, αγνοώντας το αληθινό ηθικό χρέος που η Ανθρωπότητα οφείλει στο ελληνικό έθνος (4), διότι έδωσε στη Ευρώπη το πρώτο σπόρο μιάς άμεσης δημοκρατίας (5), βασισμένης ακριβώς στη κατάργηση των χρεών και στη χειραφέτηση των πολιτών από τη δουλεία τους γιά τα χρέη αυτά, πριν 2500 χρόνια (6).
Γιά όλους αυτούς τους λόγους, είμαστε όλοι Ελληνες και Ελληνίδες.
Συνεπώς, ήρθε η ώρα γιά να μη συνεργαστούμε, με τη παθητικότητά μας, ούτε μιά στιγμή παραπάνω στην οικοινιμική υποταγή της Ελλάδας (7). Ετσι θέλουμε, με ένα σαφές σήμα, να είμαστε αλληλέγγυοι με την Ελλάδα και να μοιραστούμε, τουλάχιστον συμβολικά, τη τύχη του λαού της.
Οπότε ζητάμε σήμερα να τύχουμε της Ελληνικής υπηκοότητας και απευθύνουμε επίσημη αίτηση στην Ελληνική Πρεσβεία της χώρας μας, θα δημοσιοποιήσουμε δε αυτή τη ενέργεια με μία πρώτη λίστα υπογραφών, στις 24 Νοεμβρίου 2011, επέτειο μιάς σημαντικής δράσης της Ελληνικής αντίστασης, που έγινε στη γέφυρα του Γοργοπόταμου τη νύχτα της 24ης προς την 25η Νοεμβρίου 1942 (8).

Κύριε Πρέσβη,
Αλληλέγγυος/η προς τη χώρα σας, ο/η υπογράφων/ουσα ζητώ προσωπικά να καταμετρηθώ ως Ελληνας/ιδα από καρδιάς και να αποκτήσω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων έχουν διπλή υπηκοότητα, γιά να ασκήσω αυτή τη διεθνική εθνικότητα με σκοπό να εγκαθιδρύσουμε μία παγκόσμια δημοκρατία ελευθερίας και ισότητας, 25 αιώνες μετά το Σόλωνα, το Κλεισθένη και το Περικλή.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων γιά την απάντησή σας.
Με αδελφοσύνη προς το λαό σας.
ΟΝΟΜΑ............. ΕΠΩΝΥΜΟ..................... ΠΟΛΗ............... ΧΩΡΑ...............
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ.................................
Copy/paste το κείμενο αυτό ή στείλτε το δικό σας γράμμα στη πρεσβεία της χώρα σας και επίσης στείλετε ένα αντίγραφο στη ακόλουθη διεύθυνση του συλλόγου : jesuisgrec@numericable.fr
Μπορείτε επίσης να γράψετε ένα προσωπικό σχόλιο στο πιό κάτω blog :
http://jesuisgrec.blogspot.com/

Αυτή η προσωπική και συλλογική ενέργεια-αίτηση γιά την ελληνική υπηκοότητα ανήκει μόνο σε αυτούς και αυτές που την κάνουν και δεν την κατευθύνει κανένα κόμμα ή οργανισμός. Την προτείνει ο πολιτιστικός σύλλογος « Ν.e.u.f » « Nantes Est Une Fête ! » (H Νάντη είναι μιά γιορτή) (9).
Σημειώσεις κειμένου έκκλησης
1.Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη πατερναλιστική περιφρόνηση των ηγετών της Γερμανίας και της Γαλλίας προς την Ελλάδα, αλαζονική και προσβλητική συμπεριφορά τόσο περισσότερο σκανδαλώδης εφόσον αυτές οι δύο χώρες προμηθεύουν πανάκριβα οπλικά συστήματα στην Ελλάδα.
Αισθανόμαστε ντροπή γιά το ζεύγος Μερκέλ-Σαρκοζί, που δίνει μαθήματα διδασκαλίας σε μιά Ελλάδα γονατισμένη, που της εφαρμόζουν με το ζόρι μιά θεραπεία τόσο επιτακτική και ανόητη όσο ήταν η ιατρική της εποχής του Μολιέρου, βασισμένη στη αφαίμαξη, μία ιατρική που ονειρεύονται ανοιχτά να την εφαρμόσουν μετά στους δικούς τους λαούς.

Δεν δεχόμαστε να χάνει ένα έθνος τη πολιτική του κυριαρχία, γιά πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, λόγω ενός απλού diktat οικονομικής απόδοσης των επενδύσεων των 1% προνομιούχων όλου του κόσμου, που μπορούσαν να αγοράσουν κρατικά ομόλογα.

Δεν θα επιτρέψουμε να συκοφαντηθεί ο ελληνικός λαός στη θέση μερικών κερδοσκόπων και αισχοκερδών όλου του κόσμου και των συνενόχων τους.
2. Ούτε να εκφραστεί με δημοψήφισμα.
3. Ο Τσώρτσιλ είχε πει αυτή τη περίφημη φράση μετά από το σύμφωνο του Μονάχου: «Μεταξύ του πολέμου και της ατιμίας διαλέξατε την ατιμία, θα έχετε το πόλεμο. ». Αλλά γνωρίζουμε λιγότερο το ότι ο Γκάντι από την Ινδία είχε δηλώσει : « Η Ευρώπη πούλησε τη ψυχή της γιά να υπάρξει στη γη 8 ημέρες παραπάνω. Η ειρήνη που η Ευρώπη κέρδισε στο Μόναχο, αποτελεί το θρίαμβο της βίας και είναι η ήττα της. ».

Δεν ξεχνάμε ότι ο στρατηγός Φωσέρ, ηγέτης της γαλλικής αποστολής βοηθείας εγκατεστημένη στη Πράγα, αηδιασμένος από το σύμφωνο του Μονάχου, είχε στείλει τη παραίτησή του στη γαλλική κυβέρνηση γιά να σωθεί η τιμή και είχε ζητήσει τη τσέχικη υπηκοότητα. Ο στρατηγός Λουί Ευγένιος Φωσέρ έζησε 20 χρόνια πλάι στο τσέχικο λαό. Επιστρέφοντας στη Γαλλία έγινε αντιστασιακός κατά τη ναζιστική κατοχή, έπειτα συνελλήφθει και εξορίστηκε στη Γερμανία απ΄όπου γύρισε ζωντανός το 1945.
4. Γιατί η Ελλάδα έδωσε στο κόσμο το δραστήριο μύθο της Αντιγώνης, ανίκητη εξέγερση της συνείδησης εναντίον της αυθαιρεσίας και της τυραννίας.
5. Γιατί η Ελλάδα έδωσε στην Ευρώπη το πρώτο σπόρο μιάς άμεσης δημοκρατίας (όχι αναθετουμένης σε μιά τάξη εκλεγέντων-επαγγελματιών, αλλά ασκουμένης αμέσως από κληρωτούς βουλευτές),
6. Και διότι η ενακτήρια πράξη που εγκαινίασε την Αθηναική Δημοκρατία πρώτος σπόρος - ακόμα εύθραυστος και ατελής βεβαίως - που αποφάσισε ο άρχοντας Σόλωνας το 594 π.Χ. ήταν ακριβώςη κατάργηση των χρεών και η γενική χειραφέτηση των πολιτών από τη δουλεία τους γιά τα προσωπικά τους χρέη. Αλλά ποιός το θυμάται ;
Ούτε ξεχνάμε την λαμπρή και ηρωική ελληνική αντίσταση, συμμετέχοντας σε μεγάλο βαθμό στην απελευθέρωση της Ευρώπης από το ναζισμό.
7. Αυτή η κηδεμονία θα σήμαινε ένα έρπον πραξικόπημα κατά της ευρωπαικής δημοκρατίας και τη προγραμματισμένη ασφυξία της ελληνικής κοινωνίας με την υλική και ηθική ταπείνωσή της η οποία αναγκαστικά θα παρέσυρε, σαν ένα ντόμινο, τις διπλανές χώρες, μεταξύ των οποίων και τη δική μας, στο ίδιο αποτέλεσμα, με το κίνδυνο μιάς προ-φασιστικής κρίσης.
8. Τη νύχτα της 24ης προς την 25η Νοεμβρίου 1942, η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου, στο στρατηγικής σημασίας άξωνα Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αποτελεί μιά μεγάλη από κοινού δράση δύο σημαντικών κινημάτων της ελληνικής αντίστασης, των κουμμουνιστικών ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ και των μη κουμμουνιστικών ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ, υποβοηθούμενων από Bρετανούς πράκτορες.
9. Ο σύλλογος Ν.e.u.f. οργανώνει στη Νάντη (Λουάρ και Βρετάννη, Γαλλία) τη Γιορτή των γλωσσών και των διαδρομών μνήμης της αντιφασιστικής Αντίστασης. Ο σύλλογος αυτός, το 1995, απαιτούσε την αυτοματισμένη διαφάνεια των δημόσιων λογιστικών μέσω Ιντερνέτ και το 1997 εγκαινίασε το « Ρεβεγιόν της Πρωτομαγιάς » μπροστά στο Χρηματηστήριο του Παρισιού, πρώτη δημοτική εκδήλωση του δυτικού κόσμου γιά το φόρο Τομπίν κατά της κερδοσκοπίας και εναντίων των φορολογικών παραδείσων. Ο Ν.e.u.f. πήρε επίσης τη πρωτοβουλία της « Εκκλησης των Αντιστασιακών προς τις νέες γενιές της 8ης Μαρτίου 2004 » (με την ATTAC) και της λεγομένης Δήλωσης «Δεκαπόλ, Δέκα καινούργια δικαιώματα γιά τον προσεχή αιώνα ».

http://lucky.blog.lemonde.fr/2006/11/13/video-et-texte-de-lappel-des-resistants-traductions/
http://cf.groups.yahoo.com/group/LeMonde-etLaResistance/message/2
http://lucky.blog.lemonde.fr/2005/09/18/2005_09_decapol_dekapol/ 

dimanche 6 novembre 2011

FRANCAIS / γαλλικά / French - Déclaration d'intention ouverte aux signatures

Appel
Par solidarité, je suis Grec aussi !
Nous demandons
la double nationalité

Parce que le peuple grec subit l'humiliation, soyons solidaires face aux riches du monde entier. Demandons tous symboliquement la nationalité grecque !

Indignés par la lâcheté et le manque de vision des gouvernements occidentaux – dont le nôtre (1) – face à la dictature des marchés financiers,
Et révoltés par l'humiliation faite en ce moment au peuple grec, honteusement accusé d'intempérance et de tricherie, désigné collectivement coupable sans pouvoir se défendre (2), condamné à l'austérité sans fin et à la contrition pénitente, dans des termes qui rappellent le langage du Maréchal Pétain en 1940 sur l'ordre moral, « l'effort » et « l'esprit de jouissance »,
Nous n'avons décidément pas oublié que ceux-là qui sacrifient aujourd'hui la Grèce à la spéculation financière, en feignant d'espérer que le « fascisme économique » se contentera de ce petit pays, et qu'il les épargnera eux-mêmes....
… sont les mêmes que ceux qui abandonnèrent la Tchécoslovaquie à Adolf Hitler, à Munich en 1938, en espérant qu'il se satisferait de cette nouvelle proie offerte, après le lâchage de l'Espagne républicaine (3).
Nous ne supportons plus que les nouveaux riches (1% triomphants du monde globalisé) ignorent la vraie dette morale que l'Humanité doit à la nation grecque (4), parce qu'elle a donné à l'Europe le premier germe d'une démocratie directe (5), basée précisément sur l'abolition des dettes et l'émancipation des citoyens réduits en esclavage pour endettement, c'était il y a 2500 ans (6),
Par tous ces motifs, nous sommes tous Grecs et Grecques. En conséquence, par un signe clair, voici venu le moment de ne plus collaborer un instant de plus par notre passivité avec la mise sous tutelle financière de la Grèce (7). Nous voulons donc nous solidariser avec la Grèce et partager, au moins symboliquement, le destin de son peuple.
Nous demandons donc aujourd'hui à bénéficier de la double nationalité grecque, nous en faisons la demande formelle à l'ambassade grecque dans notre pays, et nous rendrons publique cette démarche avec une première liste de signataires, le 24 novembre 2011, date anniversaire d'une action importante de la Résistance grecque, réalisée au viaduc du Gorgopotamos dans la nuit du 24 au 25 novembre 1942 (8).
« Appel de Nantes pour la Grèce », le 11/11/11.

« Monsieur l'ambassadeur, en solidarité avec votre pays, je sous-signé/e …............... demande personnellement à être compté/e parmi les Grecs et Grecques de cœur, à jouir des droits et devoirs des doubles nationaux, et à exercer cette citoyenneté internationaliste en vue d'établir une démocratie universelle libertaire et égalitaire, vingt-cinq siècles après les premiers temps de Solon, Clisthène et Périclès. Merci d'avance pour votre réponse, et en fraternité avec votre peuple. »
J'indique mon nom ; ma ville et pays de résidence ; ma profession ou toute autre qualité significative (blogueur, musicienne, père de famille, étudiante, hellénisant, âge, etc.) :
NOM, Prénom …............................... Ville ….................... Pays de résidence.............
Profession ou qualité …..........................................................................................


Où s'adresser ? Pour la France, écrire par mail à l'Ambassade de Grèce, République hellénique, 17 rue Auguste-Vacquerie, 75116 Paris (Téléphone : 01 47 23 72 28, Fax : 01 47 23 73 85 ).
Je fais un copié/collé de ce texte ou bien j'écris une lettre personnalisée à l'ambassade, et je peux l'envoyer tout de suite à la liste d'adresses-mail suivantes (copier/coller la ligne) :
mfapar@wanadoo.fr, grinfoamb.paris@wanadoo.fr, info@amb-grece.fr, grpresse@magic.fr, jesuisgrec@numericable.fr,
(La première adresse est celle de l'ambassade grecque à Paris, les deux suivantes sont celles de son bureau de presse et communication qui doit être informé de votre démarche, la quatrième est celle du bureau grec auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, la dernière Jesuisgrec@numericable.fr, est l'adresse liaison de cette initiative, pour information et coordination).
Je peux également aller poster un commentaire personnel sur le blog dédié : http://jesuisgrec.blogspot.com/


Cette démarche personnelle et collective de demande de la nationalité grecque n'appartient qu'à tous ceux et celles qui l'entreprendront et n'est dirigée par aucun parti ou institution. Elle est proposée par l'association culturelle N.e.u.f. (« Nantes Est Une Fête ! », note 9)

Notes sur le texte de l'Appel :

Note 1 : Nous n'oublierons jamais le mépris paternaliste pour la Grèce des dirigeants de l'Allemagne et la France, attitude arrogante et vexatoire d'autant plus scandaleuse que ces deux pays sont de grands fournisseurs d'armes ruineuses à la Grèce.
Nous avons honte du couple Merkel et Sarkozy, faisant la leçon doctorale à la Grèce à terre, lui assénant de force une thérapie aussi impérieuse et inepte que la médecine à base de saignée du temps de Molière, une médecine qu'ils rêvent tout haut d'administrer ensuite à leurs propres peuples.
Nous n'acceptons pas que pour la première fois dans l'Histoire de l'Humanité, une nation perdrait sa souveraineté politique pour un simple diktat de rentabilité financière des placements des 1% de privilégiés du monde entier, qui ont pu s'acheter des Bons des trésors publics.
Nous ne laisserons pas calomnier le peuple grec à la place de la responsabilité de quelques profiteurs et trafiquants internationaux, et de leurs complices.

Note 2 : Ni même s'exprimer par un référendum.

Note 3 : Churchill avait dit cette phrase célèbre après Munich : « Entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. » Mais on sait moins que Gandhi depuis l'Inde avait déclaré : « L'Europe a vendu son âme pour exister sur la terre huit jours de plus. La paix que l'Europe a gagnée à Munich est le triomphe de la violence, et c'est aussi sa défaite ».
Nous n'oublions pas que le général Faucher chef de la mission française d'aide installée à Prague, écœuré par les accords de Munich, avait envoyé sa démission au gouvernement français pour sauver l'honneur, et avait demandé alors la nationalité tchèque. Le général Louis-Eugène Faucher (1874-1964) avait vécu vingt ans aux côtés du peuple tchèque. Revenu en France, il fut résistant pendant l'occupation nazie, puis arrêté et déporté en Allemagne, d'où il revint vivant en 1945.

Note 4 : Parce que la Grèce a donné au monde le mythe agissant d'Antigone, insurrection invaincue de la conscience face à l'arbitraire et à la tyrannie ;

Note 5 : Parce que la Grèce a donné à l'Europe le premier germe d'une démocratie directe (non pas déléguée à une classe d'élus professionnalisés, mais exercée directement en assemblée et par le tirage au sort),

Note 6 : Et parce que l'acte inaugural de la naissance de la démocratie athénienne, premier germe encore fragile et imparfait bien entendu, décidé par l'archonte Solon en l'an 594 avant notre ère, fut précisément l'abolition des dettes et l'émancipation générale des citoyens réduits en esclavage pour endettement personnel. Mais qui s'en souvient ?
Nous n'oublions pas non plus l'éminente et héroïque Résistance grecque, participant hautement à la libération européenne du nazisme.

Note 7 : Cette tutelle signifierait un coup d'État rampant contre la démocratie européenne et l'asphyxie programmée de la société civile grecque, avec son humiliation matérielle et morale, qui entraînerait forcément, par effet de domino, celles des autres pays voisins, dont le nôtre, avec un risque de crise pré-fasciste.

Note 8 : Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1942, la destruction du viaduc ferroviaire de Gorgopotamos, sur la voie stratégique entre Thessalonique et Athènes, fut une grande action conjointe de deux importants mouvements de résistance grecque, EAM-ELAS communiste et EDES-EOEA non-communiste, aidés par des agents britanniques.

Note 9 : L'association N.e.u.f organise à Nantes (Loire & Bretagne, France) la Fête des langues et des parcours-mémoires de la Résistance antifasciste. Cette association a réclamé en 1995 la transparence automatisée des comptabilités publiques par internet, et a lancé en 1997 le « Réveillon du 1er mai » devant la Bourse de Paris, première manifestation publique du monde occidental pour la taxe Tobin sur la spéculation financière et contre les paradis fiscaux. N.e.u.f. a également été à l'initiative de « l'Appel des Résistants aux jeunes générations du 8 mars 2004 » (avec ATTAC), et de la Déclaration dite « Décapol, Dix nouveaux droits pour le siècle qui vient ».
http://lucky.blog.lemonde.fr/2006/11/13/video-et-texte-de-lappel-des-resistants-traductions/
http://cf.groups.yahoo.com/group/LeMonde-etLaResistance/message/2
http://lucky.blog.lemonde.fr/2005/09/18/2005_09_decapol_dekapol/


Précisions techniques :
Il existe un consulat général grec à Marseille, ainsi que des consulats honoraires dans une vingtaine de villes françaises. Voir la liste : http://www.levoyageur.net/ambassade.php?pays=GRECE
Dans les magasins spécialisés, un drapeau grec d'1 m x 1,5 m, avec hampe, coûte environ 30 euros, un petit drapeau de table coûte environ 3 euros.
La photo au verso montre le célèbre drapeau hellénique flottant sur l'Acropole d'Athènes, haut lieu de mémoire de la Résistance antinazie.

SVP :
Nous cherchons des volontaires pour traduire l'intégralité de ce message en grec, anglais, et autres langues. Merci d'avance.

Tous contacts : jesuisgrec@numericable.fr

http://jesuisgrec.blogspot.com/