samedi 26 novembre 2011

NEDERLANDS / ολλανδικά / Néerlandais / Dutch - En néerlandais / flamand - version néerlandaise du texte de l'Appel

Oproep
Uit solidariteit ben ook ik een Griek!
Wij vragen de dubbele nationaliteit aan
Het Griekse volk wordt vernederd, dus kom op mensen: laten wij de rijken over de hele wereld zien dat wij solidair zijn. Laten wij met ons allen op symbolische wijze de Griekse nationaliteit aanvragen!
 
Uit verontwaardiging over de lafheid en het gebrek aan visie van de westerse regeringen – de onze inbegrepen (1) – en geconfronteerd met de dictatuur van de financiële markten,
En uit walging over de manier waarop momenteel het Griekse volk vernederd wordt; een volk dat op schandelijke wijze beschuldigd wordt van onmatigheid en bedrog ; een volk dat collectief schuldig wordt bevonden zonder zich te kunnen verdedigen (2), een volk dat veroordeeld wordt tot eindeloze besparingsmaatregelen en tot berouwvolle wroeging in bewoordingen die ons herinneren aan 1940 en aan de taal die maarschalk Pétain uitsloeg over de morele orde, “inspanning” en “levensvreugde,”
Wij zijn duidelijk niet vergeten dat diegenen die vandaag Griekenland opofferen aan financiële speculatie, en die net doen of ze hopen dat het « economisch fascisme » genoegen zal nemen met dat kleine land, en hen zelf zal sparen…
…dezelfden zijn die in München, in 1938, Tsjecho-Slowakije opofferden aan Adolf Hitler, hopend dat hij zich tevreden zou stellen met het cadeau van deze nieuwe prooi. Het republikeinse Spanje was toen al door hen in de steek gelaten (3).
Wij aanvaarden niet langer dat de nieuwe rijken (de triomferende 1 % van de geglobaliseerde wereld) niets willen weten van de werkelijke morele schuld waarvoor de Menselijkheid bij de Griekse natie in het krijt staat (4). Griekenland heeft immers het eerste zaad van een rechtstreekse democratie aan Europa geschonken (5) ; een democratie die nu net gebaseerd was op de afschaffing van schulden en op de emancipatie van burgers die door schuldenlast slaven waren geworden, en dit 2500 jaar geleden (6),
Wegens al deze redenen zijn wij allen Grieken en Grieksen. Bij gevolg geven wij vandaag door een duidelijk signaal te kennen dat het tijdstip is aangebroken om geen minuut langer door onze passiviteit samen te werken aan het onder financiëel voogdij zetten van Griekenland (7) . Wij willen ons dus solidair tonen met Griekenland en, toch tenminste op symbolische wijze, het lot van haar volk delen.
Daarom vragen wij vandaag de dubbele Griekse nationaliteit aan, door een formele aanvraag te doen bij de Griekse ambassade in ons land, en wij maken deze procedure openbaar met een eerste lijst van ondertekenaars, op 24 november 2011, verjaardag van een belangrijk wapenfeit van het Griekse verzet, uitgevoerd bij het Viaduct van de Gorgopotamos in de nacht van 24 op 25 november 1942 (8).
« Oproep van Nantes voor Griekenland », 11/11/11.
 
« Uwe Excellentie, uit solidariteit met uw land, vraagt ondergetekende, …............... persoonlijk om gerekend te mogen worden bij de Grieken en Grieksen, omdat hij/zij zich in zijn/haar hart Grieks voelt, om van de rechten en de plichten van de dubbele nationaliteit te kunnen genieten en om dit internationalistische staatsburgerschap te mogen uitoefenen met het doel om een universele,vrijheidsgezinde en egalitaire democratie op te zetten, en dit 25 eeuwen na het tijdperk van Solon, Kleisthenes en Perikles.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord en in broederschap met uw volk.»
Ik geef mijn naam, mijn stad en het land waarin ik woon ; mijn beroep of elke andere relevante persoonlijke informatie (blogger, musicus, vader, student, hellenist, leeftijd, enz.) :
NAAM, Voornaam …............................... Stad ….................... Land.............
Beroep of informatie …..........................................................................................
Waar stuur ik het naartoe? Voor Nederland, schrijf per post naar ambassade van Griekenland, Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
(Telefoon : 070.3638700., Fax:070.3563040, Email: gremb.hag@mfa.gr ).
Voor België: ambassade van Griekenland, Karmelietenstraat 10, 1000 Brussel
(Telefoon: 02.5455500, Fax: 02.5455585, Email: ambagr@skynet.be)
Pers- en communicatiedienst van de Helleense Republiek: Wetstraat 272, 1040 Brussel
(Telefoon: 02.2350370, Fax: 02.2306651, Email: greekpressoffice@gpo.be)
 
Ik kopieer en plak deze tekst of ik schrijf een gepersonaliseerde brief naar de ambassade, en ik kan deze onmiddellijk sturen naar de volgende lijst met adressen-mail (kopieer/plak deze lijn) :
gremb.hag@mfa.gr , ambagr@skynet.be, greekpressoffice@gpo.be, grpresse@magic.fr, jesuisgrec@numericable.fr
(Het eerste adres is dat van de Griekse ambassade in Den Haag/Brussel, het volgende is dat van het Pers- en Communicatiebureau in Brussel dat eventueel op de hoogte moet gebracht worden van uw procedure, het vierde is dat van het Griekse Bureau bij de Europese Raad in Straatsburg, het laatste, Jesuisgrec@numericable.fr, is het verbindingsadres van dit initiatief, ter informatie en coördinatie).
Ik kan eveneens een persoonlijk commentaar posten op het hiertoe voorziene blog : http://jesuisgrec.blogspot.com/
Zie verso >>>
Deze persoonlijke en collectieve procedure ter aanvraag van de Griekse nationaliteit behoort enkel en alleen toe aan allen die tot deze stap zijn over gegaan en wordt door geen enkele partij of instelling geleid. Dit is een initiatief van de culturele associatie N.e.u.f. « Nantes est une Fête ! », nota 9)
 
Notities bij de tekst van de Oproep :
 
Nota 1 : Nooit zullen wij de paternalistische minachting vergeten die door Duitsland en Frankrijk aan de dag wordt gelegd ten opzichte van Griekenland; een arrogante en kwetsende houding, des te schandaliger omdat juist deze twee landen de grootste leveranciers zijn van rampzalig dure wapens aan Griekenland. .
Wij schamen ons voor het koppel Merkel en Sarkozy, die een al gevloerd Griekenland met opgeheven vinger de les lezen en het land met geweld een therapie opdringen die al net zo dwingend als absurd is als genezing door middel van aderlating ten tijde van Molière; een genezing waarover zij hardop dromen dat zij die vervolgens toe kunnen passen op hun eigen bevolking. .
Wij weigeren te accepteren dat, voor het eerst in de Geschiedenis van de Menselijkheid, een natie haar politieke soevereiniteit riskeert te verliezen, simpelweg door een dictaat van de financiële markten die de investeringen beschermen van ‘s werelds 1% bevoorrechten die openbare Staatsobligaties hebben kunnen kopen.
Wij laten het Griekse volk niet besmeuren in plaats van hen die de verantwoordelijkheid dragen, namelijk een stel internationale profiteurs en sjacheraars met hun handlangers.
 
Nota 2 : Zich zelfs niet te mogen uitdrukken in een referendum.
 
Nota 3 : Churchill heeft na München deze beroemde zin geuit : « Tussen oorlog en eerverlies heeft u eerverlies gekozen ; nu zult u oorlog krijgen. » Maar wat minder wordt geweten is wat Ghandi vanuit Indië toen verklaarde: « Europa heeft haar ziel verkocht om nog acht dagen langer op aarde te bestaan. De vrede die Europa in München gewonnen heeft is de triomf van het geweld, en is tevens haar nederlaag ».
Wij hebben niet vergeten dat generaal Faucher, hoofd van de Franse legatie in Praag, zo walgde van het akkoord van München, dat hij de Franse regering zijn ontslag aanbood in een poging de eer van zijn land te redden, en dat hij de Tsjechische nationaliteit aanvroeg. Generaal Louis-Eugène Faucher (1874-1964) had toen al twintig jaar doorgebracht tussen het Tsjechische volk. Eenmaal terug in Frankrijk onder de Nazi bezetting, werd hij verzetsstrijder. Hij werd gevangen genomen en gedeporteerd naar Duitsland. Hij overleefde zijn gevangenschap en keerde terug naar Frankrijk in 1945.
 
Nota 4 : Omdat Griekenland aan de wereld de mythe heeft geschonken van Antigone, de glorierijke opstand van het geweten tegenover de willekeur en de tirannie ;
 
Nota 5 : Omdat Europa van Griekenland het eerste zaad kreeg van een rechtstreekse democratie (dus niet doorgespeeld naar een klasse beroepsverkozenen, maar rechtstreeks uitgevoerd in een vergadering en door loting),

Nota 6 : Onder de heerschappij van Solon, in 594 voor onze jaartelling, zette de Atheense democratie – die alsnog tere en onvolmaakte kiem - haar eerste stappen. En wat was nu toevallig de eerste daad ter inwijding van deze prille democratie? Het kwijtschelden van schulden en het teruggeven van de vrijheid aan burgers die door persoonlijke schuldenlast in de slavernij terecht waren gekomen. Maar wie herinnert zich dat nog ?
Ook vergeten wij niet het aanzienlijke en heldhaftige Griekse Verzet, toen de Grieken in hoge mate hebben bijgedragen aan de Europese bevrijding van het nazisme.
Nota 7 : Deze voogdij zou een flagrante staatsgreep kunnen betekenen tegen de Europese democratie alsook de geprogrammeerde verstikking van de Griekse burgerlijke gemeenschap met haar materiële en morele vernedering die vanzelfsprekend, door een domino-effect, de andere landen, waaronder het onze, zou kunnen meeslepen met het risico van een pre-fascistische crisis.
Nota 8 : In de nacht van 24 op 25 november 1942 vormde de vernietiging van het treinviaduct van Gorgopotamos, op de strategische weg tussen Thessaloniki en Athene, een brede gezamenlijke actie van twee belangrijke bewegingen van het Griekse verzet, het communistische EAM-ELAS en het niet-communistische EDES-EOEA, met de hulp van Britse tussenpersonen.
Nota 9 : De N.e.u.f vereniging organiseert in Nantes (Loire & Bretagne, Frankrijk) het Feest van de Talen en wandelingen doorheen de stad om de herinnering aan het antifascistische Verzet levend te houden. Deze vereniging heeft in1995 de automatische doorzichtigheid geëist van openbare boekhoudingen op Internet, en is in 1997 begonnen met het « Réveillon du 1er mai » voor de Beurs van Parijs, eerste openbare demonstratie van de westerse wereld rond de Tobin belasting op financiële speculatie en tegen de fiscale paradijzen. N.e.u.f. heeft ook het initiatief genomen tot «de Oproep van de verzetsstrijders aan jonge generaties van 8 maart 2004 » (met ATTAC), en de Verklaring genaamd “Dιcapol, Tien nieuwe wetten voor de komende eeuw”.
http://lucky.blog.lemonde.fr/2006/11/13/video-et-texte-de-lappel-des-resistants-traductions/
http://cf.groups.yahoo.com/group/LeMonde-etLaResistance/message/2
http://lucky.blog.lemonde.fr/2005/09/18/2005_09_decapol_dekapol/
Technische bijzonderheden :
Er bevindt zich een Grieks consulaat in Den Haag en in Brussel, alsook enkele honoraire consulaten in verschillende steden.
In gespecialiseerde winkels kost een Griekse vlag van 1 m x 1m5 met stok ongeveer 30 euro's, een klein tafelvlaggetje kost ongeveer 3 euro's.
De foto op de achterzijde toont de beroemde Helleense vlag wapperend op de Acropolis in Athene, een groots gedenkteken aan het antinazistische Verzet
A.U.B. :
Wij zoeken vrijwilligers om de volledige tekst van deze boodschap te vertalen in andere talen dan Grieks, Frans, Engels en Nederlands. Bij voorbaat dank.
contact : jesuisgrec@numericable.fr
http://jesuisgrec.blogspot.com/
 

5 commentaires:

Unknown a dit…

http://greeknation.blogspot.com/2012/01/blog-post_4693.html

greekpic a dit…

Dank je de burgers van de wereld voor de ondersteuning van mijn land!

Victoria a dit…

Nous vous remercie tout particulièrement pour votre solidarité dans ce moment difficile pour notre pays.

Anonyme a dit…

VOTE FOR GREECE, THANK YOU :
Sign the petition in :
http://www.greece.org/blogs/wwii/?page_id=220

In October 1940, Greece was dragged into the Second World War by the invasion of its territory by Mussolini. To save Mussolini from a humiliating defeat, Hitler invaded Greece in April 1941.

Greece was looted and devastated by the Germans as no other country under their occupation. The International Red Cross has estimated that between 1941 and 1943 at least 300,000 Greeks died from starvation – the direct result of the plundering of Greece by the Germans. Mussolini complained to his minister of foreign affairs Count Ciano “The Germans have taken from the Greeks even their shoelaces”.

Germany and Italy, in addition to charging Greece exorbitant sums as occupation expenses, obtained forcibly from Greece a loan (occupation loan) of $ 3.5 billion. Hitler himself had recognized the legal character of this loan and had given orders to start the process of its repayment. After the end of the war, at the Paris Conference of 1946 Greece was awarded $ 7.1 billion, out of $ 14.0 billion requested, for war reparations.
Italy repaid to Greece its share of the occupation loan, Italy and Bulgaria paid war reparations to Greece, and Germany paid war reparations to Poland in 1956 and to former Yugoslavia in 1971.

We request the German government to honor its long-overdue obligations to Greece by repaying the forcibly obtained occupation loan, and by paying war reparations proportional to the material damages, atrocities and plundering committed by the German war machinery.

Sign the petition in

http://www.greece.org/blogs/wwii/?page_id=220

Germany Should Pay its Long-overdue Obligations to Greece !!!

Thank you!

Anonyme a dit…

Hahaha! Thank you guys! 1 love !

BUT... if you become Greeks, you'll have to be fired from work and give your house to the government through the taxing system!!!

SO... just let US become French!!! It'll be better for both!!!:D

F$"£$%ing politics....

peace

www.streetartathens.tumblr.com